Δρομολόγια Κ.Τ.Ε.Λ. (Θερινό)

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
07:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
08:15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
08:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μέσω Μαγούλας-Ευαγγελισμού και μέσω Παλαιάς Εθνικής Οδού
09:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
10:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
10:45:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
12:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
14:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
14:45:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
15:45:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
17:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
19:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
21:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
 
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:15:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
08:15:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Νέα Εθνική Οδός
10:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Νέα Εθνική Οδός
12:30:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
14:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
15:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Νέα Εθνική Οδός
17:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Νέα Εθνική Οδός
19:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
21:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
07:15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
09:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
09:15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
11:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
12:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
13:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
14:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
14:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
15:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΕΜΠΤΗ Νέα Εθνική Οδός
16:00:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
18:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
19:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
20:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Νέα Εθνική Οδός
21:00:00 ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ Παλαιά Εθνική Οδός
21:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
 
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
07:15:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
09:15:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
11:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Νέα Εθνική Οδός
12:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
13:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Νέα Εθνική Οδός
13:00:00 ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
16:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Νέα Εθνική Οδός
19:30:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
21:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΔΕΣΚΑΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
11:45:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
16:15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
16:45:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
12:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Εθνική Οδός
14:30:00 ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
16:45:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Εθνική Οδός
 
ΔΕΣΚΑΤΗ (ΓΡΕΒΕΝΑ)-ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
15:45:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:15:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Εθνική Οδός
15:30:00 ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
15:45:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Εθνική Οδός
 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
08:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
12:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
15:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
18:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
08:30:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Εθνική Οδός
12:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
15:30:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
18:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
09:45:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
12:15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
16:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:30:00 ΣΑΒΒΑΤΟ Εθνική Οδός
09:45:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
12:15:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
16:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Εθνική Οδός
 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΚΑΡΥΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ελασσόνα-Καρυά
14:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ελασσόνα-Καρυά
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΚΑΡΥΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
 
ΚΑΡΥΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
07:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Καρυά-Ελασσόνα
15:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Καρυά-Ελασσόνα
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΥΑΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
06:45:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
14:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
19:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
19:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
05:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
12:30:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
17:00:00 ΔΕΥΤΕΡΑ εώς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
17:00:00 ΣΑΒΒΑΤΟ κ ΚΥΡΙΑΚΗ Παλαιά Εθνική Οδός
 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
 
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Η Elassona-city.gr δεν ευθύνεται για τυχόν αλλαγές στα Δρομολόγια του ΚΤΕΛ.
Για τυχόν αλλάγές στο πρόγραμμα, ενημερωθείτε από τους υπεύθυνος στα τηλέφωνα:
(Ελασσόνα) 24930-22528,
(Λάρισα) 2410-567621,
(Κατερίνη) 23510-23313,
(Γρεβενά) 24620-22242.

Copyright © Elassona-city.gr

Έκδοση / Αρχισυνταξία / Δημοσιογραφία / Διαφήμιση: Αντώνης Λιάνος

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Made with and by Readmore Creative